Habitat Learning Community – savremen pristup obrazovanju

Mesto Santa Anita se nalazi u opštini Tlakepake, tek dvadesetak kilometara udaljeno od Gvadalahare, glavnog grada savezne države Halisko. Ovde je izgrađen jedna neobična škola koja se ne razlikuje samo u arhitekturi nego i u pristupu koji se primenjuje u edukaciji.Habitat Learning Community - savremen pristup obrazovanjuZaslužni za ovaj projekat su lokalni arhitekti, dva brata, Sebastjan i Maurisio Lara koji imaju iskustva na polju dizajna nameštaja i industrijskog dizajna, a sve u saradnji sa arhitektom Paulinom Olver i Loren Kirante koja je radila dizajn enterijera.Habitat Learning Community - savremen pristup obrazovanjuHabitat Learning Community - savremen pristup obrazovanjuIako je reč o školi u Meksiku naziv Hábitat Learning Community je dobila zbog internacionalnih tendencija. Ona predstavlja samo deo projekta koji je posvećen obrazovanju dece, a koji se temelji na konceptu nazvanom po jednom italijanskom gradu veoma bogate kulture – Ređo Emilija. Ovaj tip obrazovniog programa se temelji na holističkom pristupu detetu, porodici, školi i okruženju. Najviše se pažnje pridaje principima zasnovanim na poštovanju, odgovornosti i zajedništvu, kroz istraživanja i otkrića u okruženju koje ih podržava i obogaćuje.Habitat Learning Community - savremen pristup obrazovanjuU arhitektonskom smislu ova škola predstavlja jedan kompleksan set različitih ambijenata koji su ponekad i u kontrastu. Samim tim što se razlikuje od klasične tradicionalne škole prostoru je data izrazita osobenost koja pobuđuje sve čulne receptore i time usmerava na samoistraživanje, samootkrivanje i aktivno učenje.Habitat Learning Community - savremen pristup obrazovanjuMoglo bi se reći da je na taj način stvoren jedan poseban ekosistem koji usmerava učenje dece i njihov napredak kroz stimulisanje i povezivanje sa konkretnim, uz razvoj saosećanja za svoju okolinu i ljude oko sebe.Habitat Learning Community - savremen pristup obrazovanjuProstor je promenljiv, fleksibilan, sa kapacitetom da omogući seriju različitih načina života i rada, ali je isto tako u nekim delovima izrazito personalizovan i kreiran da odgovara pojedincu. To je takođe deo procesa gde individua svojim delovanjem utiče na dalji razvoj zajednice i svojom individualnošću daje lični pečat nekom budućem dobu.Habitat Learning Community - savremen pristup obrazovanjuHabitat Learning Community - savremen pristup obrazovanjuUređenje enterijera i eksterijera je kreirano da bude udobno, međusobno povezano fizički i simbolično, što omogućava korisniku da uživa u harmoniji, interakciji i balansu između svojih želja i potreba, sa ciljem da desi a i odraslima omogući formativni proces u kome će učenje, edukacija i identitet biti ono sa čime će izaći u svet.Habitat Learning Community - savremen pristup obrazovanjuŠkole tome i služe: da podstaknu interakciju, razviju društveno socijalne sposobnosti, da se u njima steku neka životno korisna znanja i razvije da se individualnost i suština bića.
Habitat Learning Community - savremen pristup obrazovanju
© Photo: Lorena Darquea

Be First to Comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *