Interdisciplinarna škola u Peruu – drušveni katalizator lokalne zajednice

Domorodačka zajednica Jerusalen de Minaro se nalazi u okrugu Pangoa, u prirodnom rezervatu u Peruu. Ova zona se označava kao VRAEM, što znači da su njegovi stanovnici one lokalne zajednice koje su bile oštro pogođene i raseljene u oružanom sukobu devedesetih godina.interdisciplinarna-skola-u-Peruu-drušveni-katalizator-lokalne-zajednice-prospekt Obrazovanje stanovništva i ovom kraju je prethodnih 40 godina bilo neuslovno. Škola koja je postojala preko 40 godina i iškolovala više od 200 učenika bila je sklona propadanju.interdisciplinarna-skola-u-Peruu-drušveni-katalizator-lokalne-zajednice-prospektInfrastruktura se sastojala od privremenih učionica i prostorije nisu ispunjavale minimalne uslove za komfor potreban za odgovarajuće obrazovne aktivnosti.interdisciplinarna-skola-u-Peruu-drušveni-katalizator-lokalne-zajednice-prospektOnda se pojavljuje organizacija Semillas koja predstavlja međunarodni i interdisciplinarni tim profesionalaca, a čine arhitekte i stručnjaci u projektima koji uključuju međunarodnu saradnju.interdisciplinarna-skola-u-Peruu-drušveni-katalizator-lokalne-zajednice-prospektTim koji je radio na ovom projektu je zaista mnogobrojan i kao takav uspeo je da kreira dobar koncept škole, koja ujedinjuje lokalnu zajednicu i podstiče međusobnu interakciju svih generacija.interdisciplinarna-skola-u-Peruu-drušveni-katalizator-lokalne-zajednice-prospektKonstrukcija zgrade je, kako objašnjavaju arhitekti, takva da zadovolji principe zelene gradnje uz minimalnu investiciju i lako održavanje. Svrha projekta je bila stvaranje svestranih prostora u kome bi deca, mladi i odrasli mogli da sanjaju i planiraju željenu budućnost.interdisciplinarna-skola-u-Peruu-drušveni-katalizator-lokalne-zajednice-prospekt

„Predložili smo integrisanu metodologiju koja uključuje saradnju različitih nacionalnih i međunarodnih institucija, a koja bi pri tom direktno uključivala lokalnu zajednicu u svakoj fazi projekta.“- izjavili su arhitekti.

interdisciplinarna-skola-u-Peruu-drušveni-katalizator-lokalne-zajednice-prospekt

„U fazama istraživanja projekta održali smo nekoliko radionice sa studentima, roditeljima i nastavnicima kako bismo utvrdili potrebe, snove i prioritete za buduću školu.”, izjavio je tim.

interdisciplinarna-skola-u-Peruu-drušveni-katalizator-lokalne-zajednice-prospektIzgradnja je sprovedena pod nadzorom vrsnih majstora i direktnim učešćem lokalnih zanatlija i radnika. Njihovo uljučivanje u ovaj proces omogućilo razmenu znanja kroz saradnju i kroz sve one specijalizovane obuke održavane tokom gradnje.interdisciplinarna-skola-u-Peruu-drušveni-katalizator-lokalne-zajednice-prospektProjektom su predviđeni procesi koji promovišu razmenu znanja, revalorizaciju ljudskih resursa i korištenje lokalnih materijala. Važno je naglasiti i to da su predloženi prostori raznovrsni i u skladu sa novim pedagoškim metodologijama.interdisciplinarna-skola-u-Peruu-drušveni-katalizator-lokalne-zajednice-prospekt
interdisciplinarna-skola-u-Peruu-drušveni-katalizator-lokalne-zajednice-prospektZgrada je organizovana u 4 modula: 3 učionice i 1 višenamenski prostor. Pored toga, dve postojeće učionice bile su prenamenjene u prebivalište za nastavnike, a sanitarije su renovirane.interdisciplinarna-skola-u-Peruu-drušveni-katalizator-lokalne-zajednice-prospekt interdisciplinarna-skola-u-Peruu-drušveni-katalizator-lokalne-zajednice-prospektSve tri učionice se nalaze postavljene u nizu do kraja parcele u pravcu sever-jug. Interesantno je što su postojeća stabla i vegetacija integrisani u dizajn. U prostoru višenamenske sobe postoji drvo koje definiše glavni ulaz za školu i čini deo unutrašnjeg prostora.interdisciplinarna-skola-u-Peruu-drušveni-katalizator-lokalne-zajednice-prospektinterdisciplinarna-skola-u-Peruu-drušveni-katalizator-lokalne-zajednice-prospektJoš jedna bitna strategija projekta je bila da se izabere najadekvatnije arhitektonsko rešenje koje zahteva minimanu investiciju tako što će upotrebljavati samo lokalni i lako dostupni resursi. Korišćeni su lokalni materijali i znanja za kreiranje bioklimatskog dizajna koji pored toga ispunjava i sve propise o sigurnosti i gradnji. Za glavnu strukturu izabran je beton i drvo, a za krov su korišćeni drveni paneli pokriveni asfaltnim pločicama.interdisciplinarna-skola-u-Peruu-drušveni-katalizator-lokalne-zajednice-prospekt interdisciplinarna-skola-u-Peruu-drušveni-katalizator-lokalne-zajednice-prospektPotpuni komfor i ugođaj se postigao korišćenjem “pasivnog sistema”, sa posebnom pažnjom posvećenom kontroli solarne energije, ventilacije, stvaranja indirektne sunčeve svetlosti i efekta dimnjaka. Krov takođe poseduje sistem za sakupljanje kišnice koji skladišti vodu kišne kolektore.interdisciplinarna-skola-u-Peruu-drušveni-katalizator-lokalne-zajednice-prospektI na kraju svega, škola je ovoj lokalnoj zajednici Jerusalen de Minaro omogućila nove, višestruke, edukativne prostore koji podstiču na kreativnost. Škola, kao javni prostor, postala je ogromna prekretnica za zajednicu. Ona deluje kao društveni katalizator i pruža mnoge mogućnosti za sve njene korisnike.
© Photo: Eleazar Cuadros