Pobednički projekat za adminitrativnu zgradu „Češke šume“

Dizajnerski tim ispred arhitektonskog studija Chybik+Kristof je pobedio na internacionalnom konkursu za idejno rešenje administrativnog centra Češke šume“, Hradec Králové.Pobednički projekat za adminitrativnu zgradu „Češke šume“Pobednički projekat se fokusira na povezivanje zgrade administrativnog centra i okolne šume, u kome se prirodno okruženje fizički i simbolično prepliće u volumenu zgrade i kancelarijskih prostorija.
Ondřej Chybík, jedan od osnivača firme Chybik+Kristof, objasnio je da je inspiracija došla od postojećeg stanja na terenu, koje su zatekli prilikom prvog obilaska lokacije na kojoj je konkurs raspisan. Nakon posete zgrade trenutnog sedišta „Čeških šuma“, istražili su okruženje i beležili informacije vezane za kompletni ekosistem okruga Hradec. Tom prilkom primećeno je da postoji veoma velika razlika u ambijentu unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora i da ne postoji interakcija korisnika sa prirodnim okruženjem.
Tim arhitekata je došao na ideju da kroz koncept budućeg administratvnog cetra provuče dozu spontanosti i ležernosti, u kome će se korisnicima omogućiti da se slobodno i lagodno kreću na otvorenom prostoru, a da radne prostorije podsećaju upravo na prirodno okruženje, gde je zgrada smeštena.Pobednički projekat za adminitrativnu zgradu „Češke šume“

„Ono što smo želeli je da stvorimo transparentan, ali ipak intiman i reprezentativan osećaj jedinstva arhitekture i bogatog ekosistema.“

Pobednički projekat za adminitrativnu zgradu „Češke šume“Radijalno širenje prostora predstavlja osnovnu koncepciju ove administrativne zgrade sa ukupno 5 krakova, koji simbolično predstavljaju 5 prstiju šake. Upotrebljen je skeletni sistem kako bi se stvorio otvoren prostor sa centralnim stepeništem ispod koga se nalaze tehničke prostorije, prostor za skladištenje i čajna kuhinja.Pobednički projekat za adminitrativnu zgradu „Češke šume“Kancelarijski prostori su oblikovani kao “šumovito radno okruženje”. Deleći prostor aministrativne zgrade na 5 posebih slobodnostojećih jedinica, omogućeno je svim kancelarijama da imaju dovoljan upliv prirodne svetlosti i kvalitetne vizure.
Oko objekta planirana je vijugava kružna staza koja je spojena sa krovnim baštama na svih pet zgrada. Ovo direktno reprezentuje koncept održivog šumarstva, podstiče biodiverzitet i omogućava korisnicima da se slobodno kreću i uživaju u izvanrednim pogledima koji se pružaju na centralno dvorište i okruženje.Ovakav način uređenja prostora u svojoj suštini se oslanja na ideju pejzažnih parkova u kojima posetilac ima osećaj da ništa nije planski urađeno, već da se prostori generišu potpuno organski i bez ikakvog čovekovog uticaja.
Svaki od pet krakova zgrade će obezbediti različita ambijentalna iskustva poput predela sa sadnicama smrke, bukve, jele, bora, breze, hrasta i drugih drveća u skladu sa mestom gde se postmatrač nalazi. Planirano je da se vremenom ova šuma menja u skladu sa potencijalima same lokacije, a delimičnim posredstvom ljudi. Prirodno okruženje ne samo da utiče pozitivno na čoveka već stvara mikroklimu koja odoleva ili bar smanjuje uticaj klimatskih promena.Pobednički projekat za adminitrativnu zgradu „Češke šume“Poslovni objekti koji su okruženi prirodom i šumama, ne samo da doprinose zdravlju i produktivnosti zaposlenih već smanjuju i negativni uticaj na okruženje zbog manje koncetracije artificijelnog na jednom mestu. Pokušaji su da se ovakve stvari dovedu i u centar grada, što se ne može uporediti sa prethodnim ali svakako doprinosi boljitku i razvijanju osećaja važnosti prirode i njenog značaja.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *