Regeneracija priobalja Šujčenge i most Čelična duga

Močvara je životna okolina u kojem ne rastu stabla, ponekad ima grmlja, a uopšteno se tu nalaze ekološke zajednice koje uspevaju na mokrom mineralnom pa do organskom tlu, a mogu opstati samo uz neprekidni višak vode. Razgraničenje između močvara i drugih tipova biotopa nije jednostavno. One su međuoblik između drugih biotopa poput tresetišta, vodene površine koje se isušuju ili mokre livade i grmišta.

Projekat regeneracije jednog priobalja u Kini u mestu Lupanšui urađeno je kroz niz dizajnerskih rešenja, a sa posebnim osvrtom na regulaciju atmosferskih voda, te je podrčje pretvoreno u priznati nacionalni park koji sada funkcioniše kao glavni deo gada. Ova velika ekološka infrastruktura omogućava sjaset ekoloških usluga, uključujući upravljanje kišnom vodom, pročišćavanje vode i obnovu prirodnih staništa, kao i stvaranje prijatnog javnog prostora za okupljanje i estetsko uživanje.

Liupanšui, poznat po svojoj hladnoj planinskoj klimi, je industrijski grad izgrađen sredinom 1960-ih u dolini okruženoj krečnjačkim brdima, kroz koju teče reka Šujčenge. Sa površinom od 60 kvadratnih kilometara, grad je gusto naseljen sa 0,6 miliona stanovnika. Kao element velike kampanje za unapređenje životne sredine, gradska uprava je naručila pejzažnog arhitektu da razvije holističku strategiju za rešavanje više ozbiljnih problema, uključujući: zagađenje vode, poplave i poplave zbog atmosferskih voda, kreiranje kvalitetnog javnog prostora.

U 2009. godini, od idejnog tvorca ovog projekta, Turenscape, opštinska vlada naručila je da urade projekat baziran na planiranju i dizajnu obrazaca ekološke bezbednosti i ekološke infrastrukture, kao i na ekološkoj restauraciji i renoviranju pejzaža reke Šujčeng.

Koristeći pejzažne pristupe i na makro i na mikro skali, dizajneri su uspeli da revitalizuju i unaprede ekološku, rekreativnu i društvenu vrednost “Majke Reke”.

U makro skali, Turenscape se fokusira i na sliv reke Shuicheng i na grad. Prvo, postojeći potoci, ribnjaci i nisko zemljište su integrisani u sistem kontrole od poplava i ekološkog prečišćavanja duž reke, formirajući niz močvara za prečišćavanje različitih kapaciteta. Ovaj pristup ne samo da pomaže u regulisanju urbanih poplava, već i pri dopuni rečne vode.

Drugo, uklonjen je betonski nasip kanalizovane reke. Prirodna obala reke je vraćena da bi se revitalizovala priobalna ekologija i maksimizirao njen kapacitet samoprečišćavanja.

Treće, stvaranje neprekidnih pešačkih i biciklističkih staza pomaže da se ovo mesto integriše kroz urbani rekreativni i ekološki prostor, povećavajući pristupačnost obale reke.

Na kraju, projekat kombinuje razvoj obale i obnovu reke zajedno. Ekološka infrastruktura pospešuje urbanu obnovu grada Liupanšui, značajno povećava vrednost zemljišta i povećava vitalnost grada. Na mikro skali, pristup dizajnu se fokusirao na svaku specifičnu deonicu reke u skladu sa opštim ciljem master plana.

Prva faza ovog projekta obuhvata površinu od 31,2 hektara, koja uključuje ekološku obnovu kanalizovane reke, kao i stvaranje Močvarnog parka Minghu. Dizajneri su iskoristili prednost zelenog puta širine 15 do 20 metara i promenu nadmorske visine duž reke, stvarajući terasasti pejzaž na obali reke, realizovali su ekološku restauraciju.

U pogledu dizajna močvarnog parka, projektant je iskoristio topografske karakteristike na lokaciji kao i postojeći sistem ribnjaka, kreirajući terasasti močvarni sistem za prečišćavanje vode, posebno za sakupljanje, kontrolu i prečišćavanje potoka koji se spuštaju niz planinsko područje.

Štaviše, preko močvare, pešački most pod nazivom „Čelična duga” je napravljen kao obeležje da se manifestuje duga istorija grada kao važna industrijska baza za proizvodnju uglja i čelika u jugozapadnoj Kini. Na kraju, dizajn zagovara lepotu korova i pejzaža sa niskim sadržajem ugljenika. Autohtone vrste, koje zahtevaju nisko održavanje, se intenzivno koriste na lokaciji.

Pogledajte slične primere ovakvih objekata >>> OVDE.

© Photo: Turenscape

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *